ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τα σεμινάρια που διεξήχθησαν τις τελευταίες περιόδους ...

6 Σεμινάρια

Οθωμανικό τραγούδι από τον Ahmet Erdoğdular
Νέυ από τον Ömer Erdoğdular
Κρουστά από τον Zohar Fresco
Τουρκικό ούτι από τον Yurdal Tokcan
Σάζι από τον Erdal Erzincan
Σύνθεση και Παράδοση από τον Ross Daly