ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τα τρέχοντα Σεμινάρια του Εργαστηρίου

Ross 1 s30 ώρες ανοικτό σεμινάριο για διάφορα μουσικά όργανα 

Είδος Σεμιναρίου: Ανοικτό - Μουσική Ομάδα

Επίπεδο συμμετεχόντων: Ενδιάμεσο+

«Από πού προέρχεται αυτή η μουσική;» Αυτή είναι μια ερώτηση που τη δέχομαι σχεδόν κάθε μέρα όχι μόνο από ακροατές σε συναυλίες μου, αλλά και από μαθητές και συναδέλφους ακόμα. [...] Τι γίνεται σε αυτό το σημείο με τη σχέση μας με την «παράδοση»; Αυτό, μαζί με το ερώτημα που διατυπώθηκε στην αρχή αυτής της παραγράφου είναι ακριβώς αυτό που θα εξετάσουμε στα πλαίσια αυτού του σεμιναρίου...

 

 

Έναρξη Εκδήλωσης 24-06-2019
Λήξη Εκδήλωσης 29-06-2019
Τιμή ανά Άτομο 230€
Τοποθεσία

Peppe30 ώρες ανοικτό σεμινάριο στην εισαγωγή της τροπικής μουσικής για μουσικούς που προέρχονται από δυτικές μουσικές παραδόσεις

Είδος Σεμιναρίου: Ανοικτό - Μουσική Ομάδα

Επίπεδο Συμμετεχόντων: Όλα τα επίπεδα είναι ευπρόσδεκτα

Σε αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε και θα αποπειραθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή τις αλλαγές οι οποίες είναι απαραίτητες στην προσέγγιση και στη νοοτροπία, από τα πρώτα βήματα, προκειμένου ένας ‘δυτικός μουσικός’ να προσεγγίσει επιτυχώς μη ευρωπαϊκές ή πρώιμες ευρωπαϊκές μουσικές παραδόσεις.

 

Έναρξη Εκδήλωσης 24-06-2019
Λήξη Εκδήλωσης 29-06-2019
Τιμή ανά Άτομο 230€
Τοποθεσία

Untitled 130 ώρες ανοικτού σεμιναρίου για την κιθάρα ως λαουτοειδές στις λαϊκές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου

Είδος Σεμιναρίου: Το παρόν σεμινάριο θα λειτουργήσει με τη μορφή μουσικής ομάδας , ανοιχτής σε όλα τα όργανα της οικογένειας  των λαουτοειδών , και όχι μόνο,  τόσο συγκερασμένα όσο και ασυγκέρστα.

Επίπεδο συμμετεχόντων: Ενδιάμεσο

Βασικές κατευθύνσεις:

• Εξερεύνηση των ρόλων του κάθε οργάνου μέσα στην ορχήστρα
• Η ερμηνεία των τρόπων και της μελωδικής γραμμής
• ‘αμήχανα διαστήματα’ για ένα συγκερασμένο όργανο, προτάσεις για το πώς τα διαχειριζόμαστε με αντίστοιχες τεχνικές φραζαρίσματος
• Η συνοδεία ως αναπόσπαστο κομμάτι της ενορχήστρωσης
• Η παρουσία της αρμονίας / η χρήση συνηχήσεων χωρίς 3η βαθμίδα/ η χρήση αλλοιωμένων συγχορδιών/ ο ισοκράτης
• Ρυθμικά μοτίβα και αυτοσχεδιασμός
• Παλιά μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα ως πρώτη ύλη για σύγχρονες συνθέσεις

 

Έναρξη Εκδήλωσης 24-06-2019
Λήξη Εκδήλωσης 29-06-2019
Τιμή ανά Άτομο 230€
Τοποθεσία

Veka 1930 ώρες ανοικτό σεμινάριο τεχνικών φωνητικής/ αναπνοών & η εφαρμογή τους στο ρεπερτόριο της Ανατολίας

Είδος Σεμιναρίου: Ανοικτό 

Επίπεδο Συμμετεχόντων: Όλα τα επίπεδα είναι ευπρόσδεκτα

Στο σεμινάριο αυτό θα μελετηθεί ο μηχανισμός παραγωγής ήχου (φωνή) και οι παράγοντες που τον επηρεάζουν. Σε συνδυασμό με τις φωνητικές και της ασκήσεις αναπνοής οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με ενδεικτικό ρεπερτόριο τραγουδιών από διαφορετικές περιοχές της Ανατολίας.

Έναρξη Εκδήλωσης 01-07-2019
Λήξη Εκδήλωσης 06-07-2019
Τιμή ανά Άτομο 230€
Τοποθεσία

Kourosh2

 

30 ώρες ανοικτό σεμινάριο ανάλυσης με Κούρδικο Ταμπούρ & Iρανικό σαντούρι 

Είδος Σεμιναρίου: Ανοιχτό - Οργανοκεντρικό (Κούρδικο Ταμπούρ & Οικογένεια Σαζιού)

Επίπεδο συμμετεχόντων: Ενδιάμεσο

Αντικείμενο του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η Μουσική από το Κουρδιστάν και το Ιράν.

Έναρξη Εκδήλωσης 01-07-2019
Λήξη Εκδήλωσης 06-07-2019
Τιμή ανά Άτομο 230€
Τοποθεσία

Μάνος30 ώρες ανοικτό σεμινάριο τεχνικής & ρεπερτορίου 

Είδος Σεμιναρίου: Ανοικτό - Οργανοκεντρικό (Κλαρίνο)

Επίπεδο Συμμετεχόντων: Ενδιάμεσο - Χρήσιμη είναι η γνώση τροπικών συστημάτων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μελέτη και διερεύνηση των τροπικών δομών του ευρύτερου βαλκανικού και μεσογειακού χώρου όπως εφαρμόζονται ως καλλιτεχνική πράξη στις ερμηνείες και επιτελέσεις του ελληνικού λαϊκού κλαρίνου.

Έναρξη Εκδήλωσης 01-07-2019
Λήξη Εκδήλωσης 06-07-2019
Τιμή ανά Άτομο 230€
Τοποθεσία

Arslan 19

30 ώρες ανοικτό σεμινάριο Αζέρικης μουσικής, Μακάμ & των χαρακτηριστικών τους (μέτριο επίπεδο+)

Είδος Σεμιναρίου: Ανοικτό - Οργανοκεντρικό (Καμάντσα & τοξωτά όργανα)

Επίπεδο συμμετεχόντων: Ενδιάμεσο+

Ο Arslan Hazreti έχει αναπτύξει χαρακτηριστικές μεθόδους εκπαίδευσης και εξάσκησης της Κamancha. Στα μαθήματα που παραδίδει, χρησιμοποιεί αυτές τις ειδικές τεχνικές καθώς επίσης, Αζέρικα και Πέρσικα τροπικά συστήματα.

 

Έναρξη Εκδήλωσης 08-07-2019
Λήξη Εκδήλωσης 13-07-2019
Τιμή ανά Άτομο 230€
Τοποθεσία

Murat30 ώρες ανοικτό σεμινάριο τεχνικής & ρεπερτορίου

Είδος Σεμιναρίου: Ανοικτό - Οργανοκεντρικό (Τούρκικο Τανμπούρ)

Επίπεδο Συμμετεχόντων: Ενδιάμεσο

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα επικεντρωθούμε στο σύστημα των μακάμ της αστικής τούρκικης μουσικής καθώς επίσης και σε μορφές σύνθεσης (από τη θρησκευτική, την αυλική και την ψυχαγωγική μουσική) που συχνά συναντώνται σε αυτή την παράδοση. Θα διδαχθούν και θα παιχτούν συνθέσεις διαφόρων περιοχών απ’ το παρελθόν μέχρι σήμερα.

Έναρξη Εκδήλωσης 08-07-2019
Λήξη Εκδήλωσης 13-07-2019
Τιμή ανά Άτομο 230€
Τοποθεσία