ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τα τρέχοντα Σεμινάρια του Εργαστηρίου

Είδος σεμιναρίου: Ανοικτό - μουσική ομάδα για όλα τα μελωδικά όργανα

Επίπεδο συμμετεχόντων: Ενδιάμεσο

Ανάγνωση παρτιτούρας: Aπαραίτητη

Αυτό το σεμινάριο και η τάξη ensemble θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες/ουσες να εκτεθούν σε νέα και δημιουργικά εργαλεία, τα οποία προέρχονται από τη σύγχρονη και ελληνική παραδοσιακή μουσική, με σκοπό να δημιουργήσουν τις δικές τους ιδέες στον αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση. 

 

Έναρξη Εκδήλωσης 08-07-2024 6:00 pm
Λήξη Εκδήλωσης 13-07-2024 1:00 pm
Τιμή ανά Άτομο 248€
Τοποθεσία Χουδέτσι

 Είδος σεμιναρίου: Ανοικτό - Οργανοκεντρικό *

 Επίπεδο συμμετεχόντων: Ενδιάμεσο 

 Ανάγνωση παρτιτούρας: Aπαραίτητη

 Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στο τρόπο που χρησιμοποιείται το ούτι στην ιρανική μουσική . Αντικείμενο μελέτης θα είναι συνθέσεις, που προέρχονται από το ιρανικό ρεπερτόριο σε διαφορετικά Dastgah /Avaz (τρόποι).

Έναρξη Εκδήλωσης 22-07-2024 6:00 pm
Λήξη Εκδήλωσης 27-07-2024 1:00 pm
Τιμή ανά Άτομο 248€
Τοποθεσία Ανώγεια

 Είδος σεμιναρίου: Ανοικτό- Μουσική Ομάδα 

 Επίπεδο: Μεσαίο

 Ανάγνωση Παρτιτούρας: Δεν είναι απαραίτητη

Το σεμινάριο, αν και έχει να κάνει με τον ρυθμικό αυτοσχεδιασμό, απευθύνεται σε μουσικούς και μαθητές μελωδικών οργάνων. 

Έναρξη Εκδήλωσης 22-07-2024 6:00 pm
Λήξη Εκδήλωσης 27-07-2024 1:00 pm
Τιμή ανά Άτομο 248€
Τοποθεσία Ανώγεια